Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Dane ogłoszenia

Tytuł: INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU NEUROREHABILITACJI

Data dodania: 2009-10-02 19:53:36

PROGRAM STYMULACJI NEUROPSYCHOLOGICZNEJ

DLA OSÓB ZAGROŻONYCH PROCESEM OTĘPIENNYM

 

 

    Program został opracowany, przygotowany i jest realizowany w Ośrodku przez psychologów (mgr Agnieszka Żelwetro – specjalista psychologii klinicznej i mgr Agnieszka Mydlikowska – psycholog) i pedagoga (mgr Małgorzata Tylman) z myślą o osobach zagrożonych procesem otępiennym.

 

    Idea została opracowana na bazie wiedzy neuropsychologicznej.

 

    Program ma formę tygodniowych spotkań przez okres 5 miesięcy. Pacjenci (uprzednio zdiagnozowani w Ośrodku Alzheimerowskim) zostają poddani intensywnej stymulacji poznawczej i ruchowej oraz uczestniczą w warsztatach psychologicznych.

 

    Celem naszych oddziaływań jest zachowanie i poprawa funkcjonowania pamięci oraz innych procesów poznawczych. Poprzez zajęcia z psychologami obniżamy także poziom lęku związany z możliwością pogorszenia funkcjonowania poznawczego. Pacjenci nabywają nową wiedzę i umiejętności, a także wykorzystują swoje zasoby, mocne strony i swoją życiową mądrość.

 

    W pracy terapeutycznej wykorzystywane są różnorodne metody rehabilitacji i stymulacji neuropsychologicznej. Szczególny nacisk kładziemy na ćwiczenia pamięci autobiograficznej / epizodycznej i semantycznej, prospektywnej, pamięci operacyjnej i ruchowej, funkcji wzrokowo – przestrzennych, procesów językowych i mowy.

 

    Mamy nadzieję, że program pozwoli na osiągnięcie zakładanych celów.

Autor: Administrator