Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Dane ogłoszenia

Tytuł: Zaproszenie do składania ofert na usługi

Data dodania: 2009-11-17 17:35:11

Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny Chorób Otępiennych AM we Wrocławiu  SP ZOZ w Ścinawie,
ul. Jana Pawła II 12,  59-330 Ścinawa

                          zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie :
1. pełnienia funkcji Dyrektora ds. medycznych,
2. prac związanych ze stosowaniem przepisów  ustawy Prawo zamówień publicznych
3. prac informatycznych,
4. pełnienia funkcji w zakresie :przewodniczącej zespołu ds. profilaktyki zakażeń po akceptacji komitetu.
5. Pełnienia funkcji w zakresie konsultacji mikrobiologicznych i prac w komitecie ds. zakażeń szpitalnych.
6. pełnienia funkcji - farmaceuta
7. pełnienia funkcji pielęgniarki epidemiologicznej,,
8. pełnienia funkcji technik EEG,
9. pełnienia funkcji technik laborant.
10. Prac związanych z prowadzeniem książki obiektu budowlanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r oraz przeprowadzania kontroli i badań okresowych art. 62 ust.1,2 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawcą usługi może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 

Plik do pobrania

Autor: Administrator