Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Dane ogłoszenia

Tytuł: Zaproszenie do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Data dodania: 2010-11-24 07:16:02

Dyrektor Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późniejszymi zmianami oraz rozp. MZiOS z 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592)
ogłasza konkurs ofert na:
UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
wykonywanych w oddziałach szpitalnych, poradniach,
psychogeriatrycznej i neurologicznej
będących w strukturach organizacyjnych SPZOZ w Ścinawie, począwszy od 03.01.2011 r.

Plik do pobrania

Autor: Administrator