Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Dane ogłoszenia

Tytuł: Zaproszenie do składania ofert na usługi

Data dodania: 2011-11-25 08:11:51

Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny Chorób Otępiennych AM we Wrocławiu  SP ZOZ w Ścinawie,
ul. Jana Pawła II 12,  59-330 Ścinawa


                          zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie :

 1. pełnienia funkcji Dyrektora ds. medycznych -  ¼ etatu,
 2. pełnienia funkcji ds. organizatora badań naukowych – ¼ etatu,
 3. prac związanych ze stosowaniem przepisów  ustawy Prawo zamówień publicznych
 4. prac informatycznych,
 5. pełnienia funkcji w zakresie :przewodniczącej zespołu ds. profilaktyki zakażeń po akceptacji komitetu.
 6. Pełnienia funkcji w zakresie konsultacji mikrobiologicznych i prac w komitecie ds. zakażeń szpitalnych.
 7. pełnienia funkcji - farmaceuta
 8. pełnienia funkcji pielęgniarki epidemiologicznej,,
 9. pełnienia funkcji technik EEG,
 10. pełnienia funkcji technik laborant.
 11. Prac związanych z prowadzeniem książki obiektu budowlanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r oraz przeprowadzania kontroli i badań okresowych art. 62 ust.1,2 Ustawy Prawo Budowlane.
  Wykonawcą usługi może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 12. Prac związanych w zakresie spraw obronnych,
 13. Prac związanych z archiwizowaniem dokumentów i kart statystycznych pacjentów,
 14. Prac związanych z pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. współpracy z NFZ.
   

Plik do pobrania

Autor: Administrator