Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Dane ogłoszenia

Tytuł: Zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie...

Data dodania: 2012-12-03 08:21:44

Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu  SP ZOZ w Ścinawie,

ul. Jana Pawła II 12,  59-330 Ścinawa
 
                          zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie :
 
 1. prac związanych ze stosowaniem przepisów  ustawy Prawo zamówień publicznych
 2. prac informatycznych,
 3. pełnienia funkcji w zakresie :przewodniczącej zespołu ds. profilaktyki zakażeń po akceptacji komitetu.
 4. pełnienia funkcji w zakresie konsultacji mikrobiologicznych i prac w komitecie ds. zakażeń szpitalnych.
 5. pełnienia funkcji - farmaceuta
 6. pełnienia funkcji pielęgniarki epidemiologicznej,,
 7. pełnienia funkcji technik EEG,
 8. pełnienia funkcji technik laborant.
 9. Prac związanych z prowadzeniem książki obiektu budowlanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r oraz przeprowadzania kontroli i badań okresowych art. 62 ust.1,2 Ustawy Prawo Budowlane.
  Wykonawcą usługi może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 10. Prac związanych w zakresie spraw obronnych,
 11. Prac związanych z pełnieniem funkcji pełnomocnika ds. współpracy z NFZ.
 
 
Wymagania :
A.d.1. wykształcenie minimum średnie ekonomiczne oraz odpowiedni staż na wymienionym stanowisku, w tym co najmniej 5 letni staż na tym stanowisku w sP ZOZ.
 
A.d.2.wykształcenie wyższe  techniczne z bardzo dobrą znajomością spraw związanych z obsługą sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz inną niezbędną wiedzą i doświadczeniem  w wykonywaniu prac związanych z tym przedmiotem zamówienia.
Oraz niezbędne doświadczenie informatyczne związane z rozliczeniami z NFZ (oddziały szpitale, poradnie ambulatoryjne) , zarządzaniem oprogramowaniem medycznym, zarządzanie oraz konfiguracja centrali telefonicznej.

A.d.5. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.6.  znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.7. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.8. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.9. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.10. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.

A.d.11. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
 
Plik do pobrania
 

Autor: Administrator