Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Dane ogłoszenia

Tytuł: Zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie...

Data dodania: 2013-12-05 11:52:39

 Ścinawa, dnia 05.12.2013 r

 
Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu  SP ZOZ w Ścinawie,
ul. Jana Pawła II 12,  59-330 Ścinawa
zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie:
 
  1. Pełnienia funkcji Z-cy Dyrektora ds. Medycznych.
  2. Prac związanych ze stosowaniem przepisów  ustawy Prawo zamówień publicznych.
  3. Prac informatycznych.
  4. Pełnienia funkcji w zakresie :przewodniczącej zespołu ds. profilaktyki zakażeń po akceptacji komitetu.
  5. Pełnienia funkcji w zakresie konsultacji mikrobiologicznych i prac w komitecie ds. zakażeń szpitalnych.
  6. Pełnienia funkcji - farmaceuta
  7. Pełnienia funkcji pielęgniarki epidemiologicznej,,
  8. Pełnienia funkcji technik EEG.
  9. Pełnienia funkcji technik laborant.
  10. Prac związanych w zakresie spraw obronnych.
 
 
Wymagania :
A.d.1.znajomość problemów w zakresie w/w usług, potwierdzona odpowiednimi  
         kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
A.d.2. wykształcenie minimum średnie ekonomiczne oraz odpowiedni staż na 
          wymienionym stanowisku, w tym co najmniej 5 letni staż na tym stanowisku w 
          SP ZOZ.
A.d.3.wykształcenie wyższe  techniczne z bardzo dobrą znajomością spraw związanych           z obsługą sieci komputerowej, sprzętu komputerowego oraz inną niezbędną  wiedzą idoświadczeniem  w wykonywaniu prac związanych z tym przedmiotem      zamówienia.  Niezbędne doświadczenie informatyczne związane z rozliczeniami z NFZ (oddziały szpitale, poradnie ambulatoryjne), zarządzaniem oprogramowaniem medycznym Eurosoft, zarządzanie oraz konfiguracja centrali telefonicznej Slican.
A.d.4. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi  
          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
A.d.5.  znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi  
          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
A.d.6. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi  
          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
A.d.7. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi  
          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
A.d.8. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi  
          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
A.d.9. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi  
          kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
A.d.10. znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi  
             kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
A.d.11 znajomość problemów w zakresie ww. usług, potwierdzona odpowiednimi  
             kwalifikacjami i wymaganym doświadczeniem.
 
Plik do pobrania [PDF]

 

Autor: Administrator