Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Dane ogłoszenia

Tytuł: Zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne:

Data dodania: 2013-12-05 11:59:35

 Ścinawa, dnia 05.12.2013 r

             
Dyrektor Ośrodka Alzheimerowskiego SP ZOZ  w Ścinawie, na podstawie ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności medycznej Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz rozp. MZiOS z 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592)
 
ogłasza konkurs i zaprasza do składania  ofert:
 
Przedmiotem konkursu jest:
 
  1. Udzielanie świadczeń w zakresie całodobowych dyżurów medycznych w oddziale szpitalnym psychogeriatrii.
  2. Lekarza Internisty- Konsultanta.
  3. Psychoterapeuty.
  4. Udzielanie świadczeń w poradni neurologicznej i psychiatrycznej
 
Oferta powinna spełniać warunki określone w ww. rozporządzeniu i należy ją złożyć w zamkniętej kopercie w:
sekretariacie Ośrodka Alzheimerowskiego SPZOZ w Ścinawie, ul. Jana Pawła II 12, 
w terminie do 18.12.2013 r.  do godz. 13:00.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 19.12.2013 r.o godz. 10  w siedzibie  Ośrodka Alzheimerowskiego SPZOZ w Ścinawie. 
 Zastrzegamy sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. 
Oferent ma prawo do złożenia skargi i protestu dotyczącego ofert zgodnie z zapisami w ww. rozporządzeniu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (76) 849 16 02, (76) 8491662 
w godz. 7:00- 13:00, w terminie do 18.12.2013 r.
 
Plik do pobrania [PDF]

Autor: Administrator