Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Dane ogłoszenia

Tytuł: Zaproszenie do składania ofert na dostawę wyrobów medycznych

Data dodania: 2015-01-07 10:42:25

                                            Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o.  w Ścinawie

      zaprasza do składania ofert na usługi w zakresie: 

Dostawy wyrobów medycznych dla zabezpieczenia potrzeb Ośrodka zgodnie ze specyfikacją ilościowo-asortymentową materiałów   

Wymagane dokumenty:

 

Formularz ofertowy [plik do pobrania ]

 

Formularz cenowy- zgodnie z Załącznikiem nr 1 do zaproszenia [plik do pobrania]

 

Projekt umowy  [ plik do pobrania]

 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych tj. na każdą dowolnie wybraną pozycję Załącznik nr 1 do zaproszenia

 

Ofertę prosimy przesłać w terminie do dnia 15.01.2015 do godz. 12.00 w

wersji elektronicznej na adres: naczelpielegniarka@osrodek-alzheimer.pl

 

Zamawiający przewiduje 48 miesięczny okres realizacji umowy.

 

Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o najniższa cenę.

 

Osoba upoważniona do kontaktu: Barbara Białek tel. 660 573 645

Autor: Administrator