Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Dane ogłoszenia

Tytuł: Zaproszenie do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych...

Data dodania: 2015-11-09 09:53:00

       Ścinawa, dnia 06.11.2015 r    

      

Prezes  Ośrodka Alzheimerowskiego Sp. z o.o  w Ścinawie na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności medycznej Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz rozp. MZiOS z 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne (Dz.U. Nr 93, poz. 592)

 

ogłasza konkurs i zaprasza do składania  ofert: 

Lekarzy

1.Na udzielanie świadczeń w zakresie całodobowych dyżurów medycznych w Ośrodku Alzheimerowskim Sp. z o.o. w Ścinawie.

2.Na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w  Ośrodku Alzheimerowskim Sp. z o.o. w Ścinawie.

Psychologów

1.Na udzielanie świadczeń w poradni psychiatrycznej w Ośrodku  Alzheimerowskim SP. z o.o w Ścinawie.

Oferta powinna spełniać warunki określone w ww. rozporządzeniu i należy ją złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ośrodka Alzheimerowskiego Sp. z o.o w Ścinawie, ul. Jana Pawła II 12, w terminie do 30.11.2015 r.  do godz. 13:00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 01.12.2015 r.o godz. 10  w siedzibie  Ośrodka Alzheimerowskiego Sp. z o.o  w Ścinawie.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania konkursu, zmiany terminu rozstrzygnięcia oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferent ma prawo do złożenia skargi i protestu dotyczącego ofert zgodnie z zapisami w ww. rozporządzeniu.

 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (76) 849 16 02, (76) 8491662

w godz. 7:00- 13:00, w terminie do 30.11.2015 r. 

 

Plik do pobrania[PDF]                                     

Autor: Administrator