Biuletyn Informacji Publicznej


Przetargi

Dane ogłoszenia

Tytuł: Usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów

Data dodania: 2013-08-29 09:16:16

Zaproszenie do złożenia oferty 
na usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Ośrodka.

 
 
        Ośrodek Alzheimerowski z siedzibą w Ścinawie, zaprasza Państwa do złożenia oferty na usługi w przedmiocie jw., zgodnie z opisem w załączeniu niniejszego zaproszenia.
 
Ofertę  należy przesłać drogą pocztową lub złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka: 
ul. Jana Pawła II nr 12; 59-330 Ścinawa;
 
do dnia 10 września  2013 r. do godz. 14:00
 
z dopiskiem na kopercie:
„ oferta na usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów Ośrodka.”
 
Zamawiający informuje, że biorąc pod uwagę dotychczasowe swoje koszty w zakresie usług przygotowywania i dystrybucji posiłków oraz w części potrzebę ich uwzględnienia w cenie najkorzystniejszej oferty
zastrzega sobie możliwość unieważnienia przeprowadzonego rozeznania cenowego w przedmiotowej sprawie.
 
Osoba upoważniona do kontaktów: Grażyna Buczak tel. 76 849 16 71
 
Zaproszeni [plik PDF]
Opis posiłu [plik PDF]
Formularz [plik WORD] [plik PDF]
 
 

Autor: Administrator