Biuletyn Informacji Publicznej


Przetargi

Dane ogłoszenia

Tytuł: Usługi w zakresie codziennego przygotowywania i dostarczania wyżywienia dla pacjentów Ośrodka – catering

Data dodania: 2013-09-13 13:22:52

                    

Ośrodek Badawczo – Naukowo – Dydaktyczny
Chorób Otępiennych
im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich  we                Wrocławiu, SPZOZ w Ścinawie
ul. Jana Pawła II nr 12
59-330 Ścinawa
 
e-mail: zamowienia.publiczne@osrodek-alzheimer.pl 
 http:// www.osrodek-alzheimer.pl
tel. 76/849 16 00 fax. 76/843 60 30
NIP 692 24 33 667,   REGON  020559720
 
Znak sprawy : ZP / 03 / 2013
 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie  przetargu nieograniczonego na
 
usługi w zakresie codziennego  przygotowywania i dostarczania wyżywienia dla pacjentów Ośrodka – „catering"
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu [Plik do pobrania]
 
SIWZ + Formularz ofertowy + Załączniki Nr 1, 2, 4, 5 + Projekt umowy [Plik do pobrania]
 
Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 3 [Plik do pobrania]
 

Odpowiedź na zapytanie nr 1 [Plik do pobrania]

Jadłospis [Plik do pobrania]

Odpowiedź na zapytanie nr 2 [Plik do pobrania]

Projekt umowy po modyfikacji [Plik do pobrania]

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY [Plik dopobrania]

 

Autor: Administrator