Biuletyn Informacji Publicznej


Przetargi

Dane ogłoszenia

Tytuł: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI PRALNICZE

Data dodania: 2015-12-09 11:53:27

                                                                                       Ścinawa, dnia 09.12.2015r .

 

 

ZPROSZENIE DO ZŁOEŻNIA OFERTY

 

Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o. w Ścinawie zaprasza do złożenia oferty na usługi pralnicze na warunkach załączonego projektu  umowy.

Ofertę prosimy przesłać na adres Ośrodek Alzheimerowski Sp. z o.o.w Ścinawie ul. Jana Pawła II nr 12, 59-330 Ścinawa w terminie do 28.12.2015r. do godz. 1400 lub złożyć osobiście w sekretariacie Ośrodka.

Opakowanie powinno zostać zaopatrzone nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisane „ Oferta na usługi pralnicze”

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

O wyborze oferty najkorzystniejszej ( z najniższą ceną ) Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców a wybranemu Wykonawcy wskaże termin podpisania umowy.

Wraz z ofertą cenową prosimy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej,

2) Zaświadczenie sanepidu o spełnianiu warunków sanitarno – higienicznym prania bielizny szpitalnej ogólnej.

 

Osoba upoważniona do kontaktu : Ewa Mroczko , tel.76 849 16 36 , kom.691979801

 Plik do pobrania[ PDF ]  

 

 

 

 

Autor: Administrator