Biuletyn Informacji Publicznej


Przetargi

Archiwum ogłoszeń

1. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I WORKÓW NA ŚMIECI

2. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH

3. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA USŁUGI PRALNICZE

4. Adaptacja istniejących pomieszczeń na sale pacjentów

5. Informacja o wyborze oferty na dostawę produktów leczniczych

6. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - LEKI

7. Informacja o wyborze oferty na olej

8. Przetarg - dostawa oleju opałowego lekkiego.

9. Informacja o wyborze oferty na olej

10. Informacja o wyborze...

11. Przetarg - dostawa oleju opałowego lekkiego.

12. Przetarg - dostawa produktów leczniczych.

13. Usługi w zakresie codziennego przygotowywania i dostarczania wyżywienia dla pacjentów Ośrodka – catering

14. Usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów

15. Dostawa produktów leczniczych

16. Przetarg na dostawę OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

17. INFORMACJI o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę czytnika i płuczki mikropłytek

18. Przetrag nieograniczony na dostawę automatycznego czytnika i płuczki do mikrtopłytek

19. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów leczniczych

20. Numer ogłoszenia: 27169 - 2012

21. test

22. INFORMACJI o wyborze najkorzystniejszej oferty

23. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego

24. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę produktów leczniczych.

25. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego

26. Przetarg niegraniczony na dostawę produktów leczniczych

27. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego

28. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju.

29. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę produktów leczniczych.

30. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawe produktów leczniczych

31. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego

32. Dostawa oleju opałowego lekkiego

33. Dostawa produktów leczniczych

34. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę produktów leczniczych wg 2 części

35. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę energii elektrycznej

36. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

37. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na olej

38. Przetarg nieograniczone na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej

39. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi prawnicze

40. dotyczy : postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego lekkiego.

41. Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych wg 2 części SIWZ

42. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego SIWZ

43. Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych wg 2 części SIWZ

44. Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych

45. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawa energii elektrycznej

46. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego

47. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego

48. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego

49. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na produkty lecznicze

50. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na dostawę oleju

51. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na dostawę nabiału

52. Rozstrzygnięcie postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa, wędli, drobiu i podrobów

53. Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych wg. 4 części

54. Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego

55. Przetarg nieograniczony na dostawę dostawa mięsa, wędlin, drobiu i podrobów

56. Przetarg nieograniczony na dostawę nabiału

57. Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych wg. 4 części

58. Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej reki na usługi prawnicze.